Dobro došli na sajt
Bečejske pekare!

O našoj pekari

Predmet poslovanja je bio otkup svih vrsta žitarica u cilju prerade i prodaje na veliko pod uslovima i u granicama postojećih pravnih propisa odnoseći se na ove delatnosti.

Preduzeće je bilo u sastavu poljoprivredno industrijskog kombinata sa povremenim razdruživanjem i ponovnim udruživanjem do 1995.godine kada je “PIK-Becej”dd. u mešovitoj svojini sa p.o.Bečej Moše Pijade br.2,osnovao”PIK Bečej”-“Milinska industrija”doo za preradu i promet žitarica i proizvodnju pekarskih proizvoda u mešovitoj svojini sa p.o.Bečej Borisa Kidriča br. 55.

DELATNOSTI

Naše delatnosti

Delatnost privrednog društva je bila proizvodnja hleba I testenina, ugostiteljske usluge prehrane, usluge iz oblasti prometa, trgovine na veliko prehrambenim proizvodima. Prilikom usaglašavanja sa zakonom o preduzećima “PIK-Becej”- “ Mlinska industrija” doo je dana 18.04.2000. godine po rešenju privrednog suda u Novom Sadu, prelazi u akcionarsko društvo.

“PIK- Bečej” –  “Mlinska industrija” AD za preradu i promet žitarica i proizvodnju pekarskih proizvoda sa sedištem u Bečeju, Borisa Kidrica br. 55, je privatizovano putem prodaje na aukciji dana 13.06.2005. godine gde je vlasnik Dr Vera Šćepanović.

Dana 01.06.2009. godine promenjen je naziv privrednog društva u “Bečejska pekara”AD, sa sedištem u Bečeju, Industrijska zona bb. A juna 2010.godine promenjena je adresa (naziv ulice) u Novosadska 157.

“Bečejska pekara”AD je firma koja posluje u okviru kompanije TRIVIT GROUP.

Pored gradske pekare,” Bečejska pekara” ima i tri mlina. ”1.Maj” i “Sloga” nalaze se u Bečeju dok je mlin “22.oktobar” lociran u Bačkom Gradištu.

U pekari se nalaze i dve Gostolove linija za industrijsku proizvodnju hleba od brašna T-500 I T-850. Pored standardnih vrsta hleba u asortimanu pekare ubrajaju se i nekoliko vrsta specijalnih hlebova, od kojih je najpoznatiji Hleb bez brašna “TONUS” licenciran od strane Ruske Akademije Nauka i uveden u redovnu proizvodnju od jula meseca 2009.godine, belo kvasno i lisnato pecivo, smrznuti proizvodi, kore za krempitu, dvopek hlebovi, hlebne mrvice i drugo.

Svaku noć iz pekare krece dvadeset vozila u koje je rasporedjeno 12 000 vekni standardnog hleba, 3 000 vekni specijalnog hleba i oko 6 000 raznovrsnog peciva, u pravcu većih I manjih mesta širom Banata, Bačke i Srema kao i velikih gradova poput Novog Sada I Beograda.

pogled unapred

Planovi za naredni period

Podizanje kvaliteta

Ulažemo velika sredstva u renoviranje pogona i kupovinu nove i savremene opreme, kako bi se sam kvalitet proizvoda digao na najviši nivo.

Zdrava ishrana

Razvijamo novi deo pogona sa proizvodima na bazi proklijalog zrna pšenice za ljude koji vode računa o zdravoj ishrani.

Bolja ambalaža

Puno radimo i na nalaženju nove ambalaže za bolje pakovanje i produženje roka trajanja proizvoda.

Širenje distributivne mreže

Radi se na pojačanoj logistici kako bi se ostvarilo bolje pozicioniranje u rafovima velikih lanaca širom Vojvodine i Beograda a takodje se radi i na širenju distributivne mreze u Srbiji.

Unapređenje organizacione strukture

Unapredjenje organizacione strukture u cilju jačanja marketinškog nastupa i pozicioniranja na tržištu kao i unapredjenje marketinga i brending strategije postojećih i novih proizvodnih brendova.